Reklamation

Reklamation

reklamation

Om du som kund vill framföra klagomål rörande förmedlingen gäller följande förfarande och handläggningstid.

Vid klagomål ska kunden i första hand vända sig till klagomålsansvarig hos försäkringsförmedlaren på telefon, kontakt via e-post eller per brev. Handläggningstiden är normalt en till två veckor. Du som är konsument kan även få hjälp hos Konsumenternas Försäkringsbyrå eller vid den kommunala konsumentrådgivningen.

 Om tvist uppstår, ska denna prövas av:

– Allmänna reklamationsnämnden
– Allmän domstol

Ansvarsförsäkring

Vid försäkringsförmedling gäller följande: Ansvarsförsäkringen är tecknad hos AIG.

Försäkringsbolagets kontaktinformation:
Box 3506, 103 69 Stockholm
Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 7, 8tr
111 64 Stockholm
Mail: info.sweden@aig.com
Telefon: 08-506 920 00

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlingen. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit.

Vid fondförmedling gäller följande: Ansvarsförsäkringen är tecknad hos AIG.

Försäkringsbolagets kontaktinformation:
Box 3506, 103 69 Stockholm
Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 7, 8tr
111 64 Stockholm
Mail: info.sweden@aig.com
Telefon: 08-506 920 00

Kontakta din förmedlare för mer information.