Lagstiftning

Lagstiftninglag

Finansinspektionen

Swedish Insurance Group står under Finansinspektionens tillsyn liksom alla våra leverantörer av finansiella tjänster. För mer information, klicka på länken www.fi.se

 

Vår branschförening

Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag. För mer information, klicka på länken www.sfm.se