Capitalis Tailor

alla_loggor_nyb

 

 

År 2006 gick Qualitalis, Wendigo, Kevco, Capitalis, Tailor och Mats Jacobson Försäkringskonsult ihop och bildade Capitalis Tailor. År 2010 anslöt sig Benefit Providor. Företaget tillhandahåller nu ett komplett utbud av tjänster inom Liv & Pension, sparande och tillhandahålla sedan dess också Risk Management tjänster för företag avseende egendoms-, fordon och ansvarsförsäkringar.

Sedan 2006 har bolaget ett huvudfokus mot medelstora och mindre samt ägarledda företags pensionshantering. Tjänsterna innefattande analys, rådgivning till företag och personal, skötsel av administration, upphandling, pensionsportaler och placeringsrådgivning.
Capitalis Tailor ligger  i framkant av branschutvecklingen och använder egenutvecklade analys- och stödverktyg för arbetet inom upphandling, finansiell kostnadsanalys, utvärdering av placeringsportföljer visavi förväntad riskjusterad avkastning, försäkrings- och pensionsportaler på intranät.

Kunder till Capitalis Tailor återfinns i samtliga branscher och mestadels i Stockholm.

 

www.cata.se